Varis nedir? Nasıl oluşur?
Kanı kalbe geri taşıyan damarlar toplardamar olarak adlandırılır.* Bu damarlar kan akışının* kalbe doğru tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklar içerirler. Toplardamarlarda oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu kapakçıkların düzgün kapanmasını engelleyerek geriye doğru kaçaklara sebep olurlar.* Sonuçta bacaklardaki yüzeysel toplardamarlar genişler, uzar ve büklümlü bir görüntü ile varisler oluşur.
Varisin oluşumunu hızlandıran etkenler hangileridir?
Varis normal hayatta ne gibi rahatsızlıklara sebep olur? Normal hayatı nasıl etkiler? Varisler, bacaklarımızdaki toplardamarların bozularak büklümlü dışarı doğru çıkıntı kümeleri oluşturması ile ortaya çıkan selim bir hastalıktır. Diğer yandan oluşturduğu çirkin görüntülerle, yaşamdan beklentilerimizi kısıtlayan, bahar ve yaz aylarının yaklaşmasıyla, açık kıyafet, açık ayakkabı ve mayo giymeyi imkânsız kılan, yaşam sevincimizden çalan bir hastalıktır. Varis tedavisinde bilinen ve duyulanın aksine her zaman yüz güldürücü sonuçlar elde edilir.
Varis en çok kimlerde görülür? Kadınlarda daha mı çok görülür neden? Ya da hangi meslek gruplarında daha çok varise rastlanır? Hangi yaş gruplarında?
Kaç çeşit varis vardır? Anatomik olarak 3 tip varis vardır:
1) İri yeşilimtırak ana varisler.
2) Cilt altında ağ biçiminde** yapılar oluşturan morumsu retiküler varisler
3) Kırmızı çok ince ipliksi varisler
Varisin tedavisine başlama için özel bir tarih var mıdır? (ilkbahar, yaz... )
Varis tedavi yöntemlerinin başlıcaları hangileridir? Işın tedavisi, skeroterapi ve ameliyat yöntemlerini anlatabilir misiniz? Ne gibi farkları var, hangi durumlarda uygulanır? Bu yöntemler dışında başka tedavi yöntemleri de var mı?
Her varisin tedavisi hastaya ve varislerinin tipine göre düzenlenmeli. Mikro-kesi olarak adlandırdığım yöntemde, varisler 1 mm. veya daha küçük kesilerden çıkartılıyor. Bunun dışında bacaktaki ana yüzeysel toplardamarın (Safen Veni) çıkartıldığı klasik varis ameliyatı var. Ülkemizde ve genelde yaygın olarak klasik varis ameliyatı yapılmakta. Kendi uyguladığım yöntemde sağlam dokular ve damarların korunması ve hastalıklı damarların tamamının büyük bir titizlikle çıkartılması sonucu, hastalığın tekrarlaması pratik olarak önleniyor. Hastalarımız genelde 30–45 dakika süren bir girişimden sonra evlerine dönebiliyor, girişimden sonra ağrı olmuyor. 2 gün sonra işbaşı yapılabiliyor. Cilde uygun çok küçük kesiler kullanıldığı için dikiş kullanmak gerekmiyor ve bu kesilerin izi kalmıyor. Başka otoriteler aksini iddia etse de, düzenli olarak kontrollere gelen hastalarda tekrarlama (nüks ) görülmüyor. Bu yöntem iri tip varisler için geçerli. Kılcal ve ince tip varisler ameliyat edilmemeli, bunlar için “skleroterapi” denilen kurutma yöntemleri geçerli. Lazer ve enjeksiyonlu tedaviler bu guruba giriyor. Bu tedavi gurubu ise iri tip varisler için uygun değil. Tedaviyi varisin tipine göre düzenlemek şart. Aksi halde istenmeyen sonuçlar ve erken dönemde nüksler hatsal için bunaltıcı ve umut kırıcı oluyor.

Ağız yoluyla ve sistemik olarak (örneğin antibiyotikler gibi) uygulanan ve varisi tedavi eden bir ilaç yok. Ancak* toplardamar hastalıklarında kullanılan ve damar cidarını kuvvetlendirdiği ileri sürülen ilaçlar mevcut. Ayrıca alternatif tıp uygulayıcıları bazı vitaminlerin ve bitki özlerinin toplardamar hastalıkları tedavisinde yeri olduğunu ileri sürmekteler. Bu konuda bilimsel bir kanıt yok.
Özellikle lazerle tedavi konusunu ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz? Kaç yıldır Türkiye’de uygulanıyor? Bu konudaki en son gelişmeler neler? Yan etkisi var mı? Ücreti nedir? Diğer tedavi yöntemlerine göre ne gibi avantajları ya da dezavantajları var? Hangi hastalara lazeri önerirsiniz?

LAZER


IŞIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bütün lazerler içinden geçen ışığın gücünü ve şiddetini arttıran enerji yüklü bir ortam veya madde kullanırlar. Bu maddeye güçlendirici ortam denir. Bu madde sıvı katı veya gazdır. Her ne formda olursa olsun bu ortamın içinde yüksek oranda enerjiyi depolayabilen ve daha sonra ışık olarak salgılayabilen atom, molekül veya iyonların bulunması gerekir. Işığın şiddetinin nasıl arttırıldığını daha ileriki bölümlerde göreceğiz. Şu anda sadece ışık ampifikasyounun mümkün olduğunu varsayarak devam edelim. Hellium Neon lazerde kullanılan ortam neon ve helyum gazlarının bir karışımıdır