Yüzük;

çoğu zaman süs eşyası olarak yararlanılan ya da nişan, evlilik gibi kurumların simgesi olarak parmağa takılan madenî halkadır. Varlıkları tarih öncesi çağlara dayanan yüzüğün ilk örnekleri Tunç Çağı'nda görülür. Bunlar çok kaba biçimde yapılmış çemberlerdir. Ancak Girit ve- Miken uygarlıklarında (MÖ. 1800) ince bir işçilikle süslenmiş yüzükler yapılmaya başlanmıştır. Böylece yüzük değerli bir süs eşyası olarak yavaş yavaş yer edinmeye başlamıştır.

Eski çağlarda yüzük genellikle altından, kimi zamanda o çağlarda çok değerli bir maden olarak kabul edilen demirden yapılırdı. Bu dönemlerde üzerlerinde mühürler bulunan yüzükler çok yaygındı. Bunlar papirüs ya da parşömen üzerine yazılmış belgeleri damgalamak için kullanılırdı. Ayrıca yüzüğün, takan kişiler için egemenlik ve gücü yansıtan simgesel bir önemi vardı.

Antik Yunanistan'da ise yüzük bir süs eşyası olmaktan çok sınıf farklarını belirten bir araç hâline gelmiştir. Yunan yüzük işçiliği basit olmasına karşın, Romalıların yaptığı yüzüklerde zengin bir çeşitlilik ve ince bir işçilik göze çarpar. Üzerlerinde çok değerli motifler bulunan ve zevkle işlenmiş olan bu yüzükler çok değerlidir. Yüzüklerin nişan ve evlilik simgesi olarak kullanılması da Romalılar döneminden kalma bir gelenektir. Roma devrinde senatörlerin kullandıkları yüzükler İ.S. birinici yüzyılda özgür kişilerin kullandıkları birer simge olmuştur.

Orta Çağ'a gelindiğindeyse yüzük işçiliği çok büyük değişmeler göstermiş, farklılığa ve kullanılan renklerin uyum içinde olmasına büyük önem verilmiştir. Yüzüklerin üzeri değerli taşlar ile işlenmiş, her taş değişik bir anlam ifâde etmiştir. Mühürlü yüzükler Ortaçağ'da da oldukça yaygınlık ve çeşitlilik kazanmıştır. Gösterişin ve zenginliğin ölçüsü olarak değerlendirilmiştir.

Rönesans ile gelen yeni sanat akımları yüzük işçiliğini de etkilemiştir. Venedik, Floransa ve Roma gibi kentler yüzük işçiliğinin merkezi durumuna gelmilerdir. Bu çağlarda da yüzükler Cellini gibi ustalar tarafından çok değerli taşlar işlenmiştir. XV yüzyılda her parmağa bir yüzük takması âdet hâline gelirken zamanla bir ya da iki parmağa takılır hâle gelmiştir.

Barok çağda üstleri çiçek motifleri ile süslü yüzükler moda olmuş XVIII yüzyılda ise markiz adlı uzun yüzükler ortaya çıkmış, değerli ve mineler ile süslü ince bir işçilikle hazırlanmış yüzükler yayılmıştır. Fransız Devrimi'nden sonra yüzük işçiliği gerilemiş ve daha az ayrıntı içeren yüzükler kabul görmeye başlamıştır. - https://tr.wikipedia.org/wiki/Yüzük linkinden alıntılanmıştır. -

Osmanlı Yüzükleri

Dini ve milli motifli Osmanlı Yüzükleri de Türkler arasında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta tasarımları, otantik yapıları, simgeleri ve gücü ifade edişleri ile Osmanlı Yüzükleri farklı bölge ve ülkelerin erkekleri tarafından da ilgi görmektedir.

Her biri ayrı birer şaheser olan Osmanlı Yüzükleri hiç bir zaman modasını kaybetmemiş ve keybetmeyecek olan, ayrı bir büyü taşıyan, ruhu olan ayrı bir sanat eseri niteliğindedir.

Bugün morduck.com tarafından sizlere sunulan klasik yüzükler ve Osmanlı Yüzükleri tarihin esintilerini her an yanınızda taşımanıza yardımcı olacaktır.

Bayan Yüzükleri

Her ne kadar yüzük erkekle özdeşleşmiş ise de, yüzük hepimizin bildiği üzere sadece erkelerin kullandığı bir takı ya da aksesuar değildir. Bazen klasik bir bayan yüzüğü, bazen evliliklerin en büyük nişanesi bir evlilik yüzüğü ya da tüm kadınların hayali pahalı bir alyans olarak karşımıza çıkmaktadır.

Evet yüzükler hepimizin hayatında belki de farketmesek bile aslında çok önemli bir yer kaplamakta ve bizim için çok önemli şeyler ifade etmektedir.Sevgilerimizle,

morduck.com | Takı, Hediye ve Moda | - Yüzük, Kolye, Bileklik, Tesbih, Saat, Çanta, Kişiye Özel Hediye |