Prof. Dr. Gazi Özdemir ile Din ve Beyin
Prof Dr Gazi Özdemir, 1969 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1974’e kadar Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöropsikiyatri ihtisasını yaptı. 1980’de Nöroloji Doçenti oldu. 1987’de İngiltere Bristol’de Nöroloji Bölümünde çalıştı. 1988’de ise Nöroloji Profosörü oldu. 1981 yılından beri Eskişehir Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ozdemir’in, yayınlanmış sekiz kitabı bulunmaktadır.
Enerji Kirliliği Ve Dua
Bu enerji kirliliği nasıl giderilebilir?
Prof. Dr. Ozdemir: Bu elektrik, belirli bir miktardan sonra, AKBEH’in yansıması olan ve vücudun etrafında bulunan manyetik alanımızın dengelilik halini olumsuz etkileyerek bizi gergin ve huzursuz bir ruh haline sokabilir. Bunun için vücudu toprağa değdirerek (çıplak ayakla dolaşmak gibi) veya su ile vücudun bu uç yerlerini veya tüm vücudu yıkayarak sağlanabilir.
Elektrik kirliliğini temizlemek özellikle dua etme sırasında çok önemlidir.
Bedendeki elektrik kirliliğinin dua ile nasıl bir bağlantısı var?
Her insan, yaradılışına bağlı olarak bir kod numarası ile Dünya’da tektir. Bu benzetmeye göre, bir cep telefonunun merkezdeki bir bilgisayara olan iletişimi gibi her bir yaratılmış da ilahi kozmik bir bilgisayara bağlıdır ve bu bilgisayar ile de bu kod numarası ile sürekli bir iletişim halindedir.
Uzaydaki olumsuz enerjiler yanında vücudun özellikle uç kısımlarında yoğun halde bulunan statik elektrik tabakaları da, dua enerjisine ilişkin düşünce enerjisinin, ilahi kozmik bilgisayara yönelmesini engelleyici ve parazit oluşturucu etki yapmaktadır. Bu nedenle statik enerjinin temizlenmesi, gerek salât aktivitelerinin ilki olan abdest sırasında düşünce enerjisinin vücuttan yayıldığı yerler olan yüz ve dirseklere kadar ellerin yıkanması ve baş ile ayakların mesh edilmesi ile sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla abdest almanın temelinde, buralarda yoğun halde bulunan statik elektriğin giderilmesi ve düşünce enerjisinin kayıt merkezlerine olacak olan yayılımının önündeki parazit tabakasının temizlenmesidir. Böylesi bir temizlik namaz dışında olacak herhangi bir andaki dua veya beddua sırasında oldukça önemlidir. Ancak Kur’an, statik elektriğin su ile giderilmesi işlemi olan abdest almayı sadece salât için farz kılmıştır.
Niyet mi önemlidir, dil ile söylemek mi?
İnsan neslinin ortak dili, ağzından çıkan kelimeler değil, düşünce enerjisidir. Mevlana bunu Mesnevi’de şu şekilde değinmiştir: Dünya’da nice diller var, nice diller, ama hepsinde de mana bir, anlam bir.”
Düşünce enerjisini genelde soyut olduğu için anlayamıyoruz. Somut bir olay şeklinde nasıl açıklayabiliriz?
Düşünmek, beyinde biyokimyasal işlemler ve elektrik enerjisinin sinir hücreleri arasında akışı demektir. Düşünce, beynin yakıt maddesi olarak şeker ve oksijen kullandığı bir aktivitedir ve bu aktivite frekanslı bir enerji-elektriksel bir akım şeklinde gerçekleşir. Örnek olarak telepati ve önsezi, altıncı his dediğimiz konular, düşünce enerjisinin aktarılabildiği ve dalgalar şeklinde yayılıp algılanabileceğini kanıtlamaktadır.